Listy gratulacyjne z okazji inauguracji Politechniki Warszawskiej 15 listopada 1915 r.