wgKawki-2516

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w roku jubileuszowym PW

Fotorelacja z Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016

Program uroczystości:

  • Hymn Państwowy
  • Powitanie uczestników
  • Przemówienie Rektora PW  prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta
  • Wystąpienia okolicznościowe
  • Immatrykulacja
  • Wystąpienie Przewodniczącej Samorządu Studentów PW
  • Wystąpienie Przewodniczącej Rady Doktorantów PW
  • Promocje doktorskie
  • Wykład inauguracyjny profesora Tomasza Nałęcza pt. „Rola warszawskich wyższych uczelni w odbudowie suwerennej Polski
  • Gaudeamus

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Płocku odbyła się 2 października 2015 roku o godz. 11:00.

Życzenia z okazji inauguracji roku akademickiego dla PW