o_uczelni

O uczelni

Politechnika Warszawska nawiązuje do tradycji wcześniej działających w Warszawie polskich uczelni technicznych - powstałego w 1826 roku staraniem Stanisława Staszica Instytutu Politechnicznego oraz utworzonej w 1895 roku Szkoły Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda.

Politechnika Warszawska rozpoczęła niezależną działalność w roku 1915 staraniem Towarzystwa Kursów Naukowych i Komitetu Obywatelskiego Miasta Warszawy. Działając nieprzerwanie, Uczelnia pomnaża szeregi swoich absolwentów oraz wzbogaca swój dorobek naukowy i techniczny.
Politechnika Warszawska to nie tylko najstarsza, ale również najlepsza uczelnia techniczna w Polsce – w rankingu polskich uczelni od dziewięciu lat zajmuje pierwsze miejsce w swojej kategorii. W Politechnice Warszawskiej działa ponad 100 kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich, a oferta edukacyjna obejmuje ponad 30 kierunków studiów (również w języku angielskim).