SAMSUNG CSC

100-lecie Wydziału Chemicznego PW

W dniu 20 marca 2015 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym PW odbyła się uroczysta inauguracja obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

W trakcie uroczystości w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej wręczono medale 100-lecia Odnowienia Tradycji PW, a zebrani gości wysłuchali wykładów „Historia Wydziału Chemicznego PW” oraz „Wydział Chemiczny – teraźniejszość i przyszłość”.

Szczegółowy program wydarzenia:

 • 14:00-16:00 (Mała Aula, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej)
  • powitanie gości przez Dziekana Wydziału,
  • wystąpienie Rektora Uczelni,
  • wręczenie medali 100-lecie Odnowienia Tradycji w PW,
  • wykład pt. Historia Wydziału Chemicznego PW,
  • wspomnienie absolwenta,
  • wykład pt. Wydział Chemiczny – teraźniejszość i przyszłość,
  • wystąpienia BASF Polska Sp. z o.o.
  • towarzyskie spotkanie absolwentów Wydziału Chemicznego PW
 • 17:00-22:00 (Aula Fizyki Politechniki Warszawskiej)
  • towarzyskie spotkanie absolwentów