100-lecie WIL

100-lecie Wydziału Inżynierii Lądowej PW

W dniu 12 czerwca 2015 r. odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Podczas uroczystości w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej wręczono medale 100-lecia Odnowienia Tradycji PW, a zebrani gości wysłuchali wykładów „Historia Wydziału Inżynierii Lądowej” oraz „Wydział Inżynierii Lądowej – teraźniejszość i przyszłość”.

Szczegółowy program wydarzenia:

 • 14:00–16:00  Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Mała Aula
  • Powitanie gości przez Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej – prof. Henryka Zobla;
  • Wystąpienie Rektora Politechniki Warszawskiej – prof. Jana Szmidta;
  • Wręczenie medali 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej;
  • Wykład pt. Historia Wydziału Inżynierii Lądowej – prof. Henryk Zobel;
  • Wystąpienia zaproszonych gości;
  • Wykład pt. Wydział Inżynierii Lądowej – teraźniejszość i przyszłość – prof. Anna Siemińska-Lewandowska.
 • 17:00  Gmach Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Al. Armii Ludowej 16, Warszawa
  • Piknik studencki i spotkanie absolwentów Wydziału Inżynierii Lądowej PW