Złota Księga 2015 003

Gala Złotej Księgi

W dniu 16 listopada 2015 roku w ramach obchodów Święta Politechniki Warszawskiej w Małej Auli w Gmachu Głównym odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów Złotej Księgi absolwentom Politechniki Warszawskiej.

Fotorelacja z wydarzenia

Tegorocznymi laureatami Złotej Księgi zostali:

  • dr inż. Andrzej Glass – ur. 1930 r., absolwent Wydziału Lotniczego PW (1959 r.), konstruktor lotniczy, historyk lotnictwa, harcmistrz, dr nauk humanistycznych. W 1979 r. rozpoczął pracę naukową w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN. Jest jednym z czołowych historyków polskiej techniki lotniczej. W 2012 r. otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych za pracę „Rozwój techniczny szybowców na świecie”. Pracuje dla czasopism takich jak m.in. „Skrzydlata Polska” czy „Przegląd Lotniczy”.
  • dr inż. arch. Janusz Kapusta – ur. 1951 r. absolwent Wydziału Architektury PW (1977 r.). Studiował na Wydziale Filozofii Akademii Teologii Katolickiej. Artysta, którego prace publikowane są m.in. w Museum of Modern Art w Nowym Yorku. W 1985 r. opatentował nową figurę geometryczną, bryłę K-dron. W 2000 r. sformułował nowe zasady złotego podziału. Został odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
  • prof. Józef Wiesław Modelski – ur. 1949 r., absolwent Wydziału Elektroniki PW (1973 r.). Doktor honoris causa WAT i Politechniki Łódzkiej, członek korespondent PAN i Fellow IEEE. Jest wybitnym specjalistą w zakresie radioelektroniki, szczególnie radiokomunikacji, techniki mikrofalowej i antenowej oraz telewizji. Wśród najważniejszych osiągnięć wymienić należy zintegrowany układ wejściowy konwertera TV do odbioru programów z satelity KOPERNICUS, a także mikrofalowy scalony modulator fazy w paśmie X do satelity globalnego systemu telekomunikacyjnego INTELSAT.
  • dr inż. Jerzy Orkiszewski  ur. 1957 r., absolwent Wydziału Mechatroniki PW (1981 r.), Inżynieria Biomedyczna – indywidualny tok studiów. Podczas 26 lat pracy w amerykańskim przemyśle laserów medycznych stworzył ponad 30 systemów laserowych dla medycyny stosowanych w różnych jej dziedzinach. Posiada 7 patentów, od 2007 r. pełni funkcje Prezesa US-Polish Trade Council, organizacji złożonej przez naukowców i przemysłowców związanych z Polską, a działających w Dolinie Krzemowej.
  • mgr inż. Janusz Karol Pieszka – ur. 1934 r., absolwent Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego, mechanik. Projektant, organizator i wykonawca dużych stalowych konstrukcji oraz instalacji przemysłowych o innowacyjnych technologiach montażu. Koordynował prace m.in. prace montażowe katowickiego „Spodka” oraz masztów radiowych telewizyjnych. W 1978 został dyrektorem Mostostalu Zabrze i ułatwił działanie w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
  • mgr inż. Andrzej Sajnaga – ur. 1946 r.,absolwent Wydziału Nowego technologicznego PW (1970 r.), mechanik. W 1986 r. założył firmę ASmet Artykuły Metalowe wyspecjalizowaną w produkcji i dystrybucji elementów złącznych.  W ciągu 20 lat rozbudował ją do poziomu jednego z największych w Polsce przedsiębiorstw tego typu. W 2011 został odznaczony przez Prezydenta ROP Złotym Krzyżem Zasługi. Czynnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej.
  • mgr inż. Aleksander Wellenger – ur. 1943 r., absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej I Wodnej (1966 r.), inżynier środowiska. W 50-letniej karierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble w ciepłownictwie: od majstra w kotłowni po prezesa firmy OPEC. Działa społecznie w licznych organizacjach. Jest m.in. członkiem Dyrektoriatu Euroheat&Power w Brukseli, czy światowego Związku Żołnierzy AK i Stowarzyszenia Lions Club.
  • prof. Krzysztof Zaleski-Zamenhof – ur. 1925 r., absolwent PW (1949 r.), konstruktor, esperantysta. Wnuk Ludwika Zamenhofa, twórcy języka esperanto. Politechnikę Warszawską ukończył specjalizując się w konstrukacjach betonowych, by w latach 1949-1958 pozostać jej wykładowcą w tej dziedzinie. Poza granicami kraju kierował projektami nowatorskimi projektami konstrukcyjnymi takimi jak np. stadion olimpijski w Montrealu czy port lotniczy w Bombaju. Jest emerytowanym profesorem Wyższej Szkoły Architektury w Paryżu i Politechniki w Mediolanie.
  • prof. Wacław Piotr Zalewski – ur. 1917 r., absolwent Politechniki Warszawskiej (1947 r.) i Politechniki Gdańskiej. Inżynier budowlany i konstruktor. Doktor honoris causa PW. Statuetkę „Złotej Księgi” otrzymał w czerwcu 2015 r. W jego imieniu wyróżnienie odebrał syn, podczas zorganizowanej w PW wystawy „Konstrukcje Wacława Zalewskiego”.

Złota Księga ustanowiona została Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW, które postanowiło wpisywać do Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej abiturientów o wybitnych osiągnięciach zawodowych i społecznych. Pierwszy wpis odbył się w 2009 roku podczas obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.

fot.: I. Koptoń-Ryniec/Biuletyn PW