SAMSUNG CSC

Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji PW

18 listopada 2015 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej

Uroczyste posiedzenie Senatu otworzył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. Witając licznie zgromadzonych gości podkreślił, że ma ono charakter szczególny, gdyż stanowi centralny punkt obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.- Sto lat temu, a dokładnie 15 listopada 1915 roku, po latach zniewolenia i po burzliwym czasie I wojny światowej, zainaugurowano rok akademicki, w którym pierwszy raz zajęcia i wykłady prowadzono w języku polskim – powiedział podczas przemówienia Rektor PW. Kontynuując, prof. Jan Szmidt zacytował pamiętną sentencję pierwszego Rektora polskiej Politechniki, prof. Zygmunta Straszewicza, który podkreślał znaczenie tego doniosłego wydarzenia mówiąc: – Ogłaszam Wam rozpoczęcie roku akademickiego, w którym mowa polska po raz pierwszy będzie rozlegała się w tych murach. Nie będę się rozwodził nad znaczeniem tej chwili dziejowej, którą właśnie przeżywamy: bicie serc naszych stwierdza to potężniej od najwymowniejszych okresów.

Na pytanie „Czy inżynierowie uratują Europę” próbował w swoim wykładzie odpowiedzieć prof. Jerzy Buzek, cytując esej prof. Tomasza Nałęcza „Rola warszawskich wyższych uczelni w odbudowie suwerennej Polski”*, który to podkreślał znaczenie naszej Uczelni w odbudowie niepodległej Ojczyzny. Esej ten, wraz z zarysem historii Politechniki Warszawskiej, znalazł się w nowym wydawnictwie okolicznościowym, który otrzymali zgromadzeni w Dużej Auli goście.

Podniosły charakter Święta Uczelni został także zaakcentowany w uroczystości wręczenia najwyższego odznaczenia akademickiego naszej społeczności, jakim jest czterdziesty już Medal Politechniki Warszawskiej. Otrzymał go prof. Zbigniew Florjańczyk „za skuteczne łączenie badań naukowych z działalnością innowacyjno-wdrożeniową”. Laudację wygłosił prof. Zbigniew Brzózka, Dziekan Wydziału Chemicznego PW.

W trakcie jubileuszowego posiedzenia Senatu PW odbyło się również przekazanie Medali Komisji Edukacji Narodowej – wręczanych przez Jacka Kozłowskiego, Wojewodę Mazowieckiego oraz wręczenie promocji doktorskich i habilitacyjnych.

Nagrody Naukowe Politechniki Warszawskiej otrzymali:

 • Zespołowe:
  • dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW z Wydziału Elektrycznego za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki;
  • dr inż. Sebastian Styński z Wydziału Elektrycznego za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki;
  • mgr inż. Jarosław Załęski z Zakładu Energoelektroniki „TWERD” za udział w pracach zespołu z Wydziału Elektrycznego PW nagrodzonego Nagrodą Naukową Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki.
 • Indywidualne:
  • dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska -Gruszecka, prof. PW z Wydziału Architektury za wybitne publikacje naukowe;
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej za współpracę z przemysłem i działalność na rzecz wdrażanie wyników badań do gospodarki.

Złote Medale 100-lecia Odnowienia Tradycji PW zostały przekazane Rektorom PW poprzednich kadencji oraz Doktorom Honoris Causa PW. Odznaczenia odebrali:

 • prof. Stanisław Pasynkiewicz, Rektor PW;
 • prof. Władysław Findeisen, Rektor PW;
 • prof. Zbigniew Grabowski, Rektor PW;
 • prof. Jerzy Woźnicki, Rektor PW;
 • prof. Stanisław Mańkowski, Rektor PW;
 • prof. Włodzimierz Kurnik, Rektor PW;
 • prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, DHC PW;
 • prof. Jean Paul Larçon, DHC PW.

Dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP przekazała na ręce Rektora PW kopię pierwszego patentu Politechniki Warszawskiej.

Uroczystości w Dużej Auli towarzyszyła prezentacja samolotu PW-100, strategicznego projektu badawczego PW, który został zaprojektowany jako platforma testowa dla ośrodków badawczych, by umożliwić testowanie w locie różnych systemów pokładowych (radarów mobilnych, sensorów termowizyjnych, czujników chemicznych, anten, systemów teledetekcyjnych itp.)

 

Tekst: I. Koptoń-Ryniec/Biuletyn PW