SAMSUNG CSC

Konferencja „Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i gospodarki”

W dniach 19-20 listopada 2015 roku odbyła się konferencja naukowa „Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i gospodarki”. Wydarzenie organizowane przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW oraz Szkołę Biznesu PW było częścią obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej.

Wśród uczestników konferencji „Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i gospodarki” znaleźli się ludzie nauki cieszący się światowym autorytetem m.in. prof. Andrzej Strójwąs, specjalista w dziedzinie diagnostyki uszkodzeń w układach scalonych, prof. Grzegorz Rozenberg, wybitny ekspert w dziedzinie informatyki  teoretycznej oraz Ks. prof. Michał Heller, filozof, teolog, fizyk kosmolog. Świat biznesu będzie reprezentowany przez członków zarządów największych firm w Polsce, którzy wezmą udział w panelu dyskusyjnym na temat innowacji oraz rozwoju.

Podczas konferencji eksperci rynku pracy rozmawiali o kompetencjach i kwalifikacjach potrzebnych w gospodarce przyszłości. Program wydarzenia uzupełniła specjalna sesja „Współpraca nauki z gospodarką” poświęcona m.in. wspólnym projektom polskich uczelni i przedsiębiorstw w różnych obszarach np. elektrotechniki i energetyki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej, a także zakresu zaawansowanych technologii inżynierii środowiska, budowy maszyn i inżynierii materiałowej. Podczas konferencji była również mowa o długoletniej współpracy Politechniki Warszawskiej z firmą Siemens, w ramach której od 20 lat firma ta funduje nagrodę dla polskich naukowców. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych projektów jest możliwość ich praktycznego zastosowania biznesowego.

„Politechnika Warszawska od blisko 190 lat kształci kolejne pokolenia inżynierów, wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych, co z natury rzeczy ma nieustanny wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Środowisko naukowe i biznesu od lat ściśle współpracują ze sobą na rzecz innowacji oraz rozwijają wspólne projekty w różnych sferach gospodarki. 100-lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej jest doskonałą okazją, aby te związki podkreślić i porozmawiać o roli nauki, a zwłaszcza techniki, w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości.” – powiedział prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, współorganizator konferencji.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.konferencja100lecie.pl