SAMSUNG CSC

Debata „Czyńcie sobie Ziemię poddaną”

„Czyńcie sobie Ziemię poddaną” - to tytuł debaty, która odbyła się 20 listopada 2015 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej.

Fotorelacja z wydarzenia

Tematy poruszone podczas debaty dotyczyły zagadnień etycznych związanych z rozwojem cywilizacji. Została podjęta próba określenia miejsca robotyzacji i automatyzacji, sztucznej inteligencji, przedłużania życia ludzkiego oraz eksploatacji zasobów i surowców naturalnych.

W dzisiejszym świecie poszerzają się granice naszych możliwości, dotyczy to zarówno przestrzeni, jaką zajmujemy jak i długości naszej egzystencji. Dynamiczny rozwój zaawansowanych technologii sprawia, że sztuczna inteligencja coraz częściej zajmuje miejsce człowieka. Współczesna nauka pozwala na przezwyciężanie biologicznych słabości. Ale jak daleko możemy się posunąć w przedłużaniu ludzkiego życia? Ciągle rosnąca liczba ludzi na Ziemi każe nam patrzeć w gwiazdy w poszukiwaniu nowego domu. Ale gdzie i czy w ogóle istnieje kres naszego bytu? Jakie mogą być konsekwencje eksploracji Kosmosu i wytrzymałości naszych organizmów? Jak mamy więc czynić sobie Ziemię poddaną?

Panel dyskusyjny, przygotowany przy współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II, miał charakter papieskiego „Dziedzińca Dialogu”, czyli konfrontacji poglądów osób reprezentujących odmienne opinie, zarówno religijne jak i społeczne.

W debacie udział wzięli:

  • ks. dr Marek Dobrzeniecki;
  • prof. Michał Kleiber;
  • prof. Krzysztof J. Kurzydłowski;
  • prof. Roman Morawski;
  • dr Franciszek Rakowski;
  • prof. Piotr Wolański.

Debatę prowadził redaktor Wiktor Niedzicki.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach konferencji naukowej Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństwa i gospodarki i wpisane zostało się w harmonogram obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.